Reputation Management

Program wsparcia kosztów zakwaterowania dla uchodźców z Jasła, Krosna i okolicy

 

 

 

 

Fundacja SLOW BESKID zaprasza uchodźców ukraińskich, zamieszkujących w powiecie krośnieńskim, jasielskim i gorlickim do składania wniosków o wsparcie kosztów zakwaterowania.

Program jest zaplanowany na miesiące marzec, kwiecień, maj i czerwiec 2023r.

Maksymalna pomoc, jaką można otrzymać na podstawie jednego wniosku to 300,00zł miesięcznie. Szczegółowe regulacje programu zawiera jego regulamin. Poniżej linki do regulaminu programu oraz wzór wniosku i załączników, jakie należy przesłać do Fundacji.

Na realizację niniejszego programu Fundacja SLOW BESKID przeznacza środki przekazane na wsparcie kobiet i dzieci ukraińskich w Krośnie i okolicy przez Fundację New York Yets.

Regulamin

Wzór wniosku

Oświadczenie o niepobieraniu pomocy

Oświadczenie o ponoszonych kosztach mieszkaniowych

Klauzula RODO