Reputation Management

Rezerwat Prządki

Prządki, czyli skały, których wiek geologiczny określany jest jako dolny eocen (55-35 mln lat temu) od zawsze zwracały na siebie uwagę zarówno przygodnych wędrowców jak i przyrodników, starających się wytłumaczyć ich powstanie.

Rezerwat Prządki powstał w 1957 roku. W całości leży on w gminie Korczyna, na pograniczu wsi Czarnorzeki i Korczyna, tuż przy trasie Krosno-Rzeszów w odległości 43km od Rzeszowa oraz 12km od Krosna. Położony jest w obrębie Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego i stanowi jego największą atrakcją turystyczną, którą rocznie odwiedza ponad 100tys. osób. Dzisiejsza powierzchnia chroniona wynosi 13,63 ha. Do atrakcji rezerwatu zaliczyć należy: 5 szlaków turystycznych, z pięknymi skałkami i widokami oraz zamek Kamieniec.

Rezerwat przyrody „Prządki” obejmuje formy skalne o fantastycznych formach, zbudowane z piaskowca ciężkowickiego o wysokości do 25 metrów. Swym kształtem przypominają olbrzymie postacie kobiet. Dlatego też wyobraźnia ludu osnuła dookoła nich romantyczne legendy. Jedna z nich głosi, iż są to panny dworskie zaklęte w głazy, które w ten sposób zostały ukarane za przędzenie lnu w Wielkanoc. Nazywane są Prządka-Matka, Prządka-Baba, Herszt oraz Madej.

W przeszłości Prządki pozbawione były zupełnie roślinności drzewiastej, a ostańce skalne wyróżniały się na tle krajobrazu. Dziś są one przysłonięte porastającymi rezerwat drzewami i krzewami. Mieszkańcy gminy, leśnicy oraz służby ochrony przyrody zabiegają o przywrócenie „Prządkom” pierwotnego wyglądu. A wszystko po to, by można było podziwiać naturalne piękno tych wyjątkowych skał.