Reputation Management

Zamek Kamieniec

Podzamcze
38-420 Korczyna
woj. podkarpackie
tel.: 788837412
tel.: 888959661
zamek.kamieniec@gmail.com
www.zamekkamieniec.iq.pl

Zamek Kamieniec to jedyny zachowany przykład średniowiecznej budowli obronnej  w bliskim sąsiedztwie kotliny krośnieńskiej. Pozostałości monumentalnego niegdyś zamku  wzniesionego na wzgórzu na wysokości  452 m n.p.m położone są w centrum czarnorzecko - strzyżowskiego parku krajobrazowego w otoczeniu lasów, przyrodniczych ścieżek dydaktycznych, blisko rezerwatu skalnego Prządki. Zamek stanowi doskonały punkt programu wycieczek oraz stanowi miejsce genezy  najwybitniejszej polskiej komedii – „Zemsty” autorstwa Aleksandra Fredry. Obiekt obecnie jest udostępniany na cele kulturalne, a na jego terenie mieści się Muzeum Zamkowe, posiadające zbiory związane z historią zamku i regionu, pracownia ceramiki, oraz interaktywna sala tortur. Na terenie zamku organizowane są wydarzenie kulturalne wystawy, warsztaty twórcze, spektakle teatralne, obiekt jest udostępniany na potrzeby spotkań mieszkańców okolicznych gmin np. dożynki gminne Gminy Wojaszówka.

Zamek stanowi doskonały punkt programu wycieczek oraz propozycję animacji czasu wolnego dla grup szkolnych, turystów zorganizowanych oraz indywidualnych chcących poznać historię regionu, oraz genezę powstania najwybitniejszej polskiej komedii – „Zemsty” autorstwa Aleksandra Fredry. Wprowadzenie nowych atrakcji turystycznych, w szczególności interaktywnej sali kar i tortur oraz warsztatów z tworzenia ceramiki umożliwiło stworzenie kompleksowej oferty dla szkół i instytucji w postaci zajęć o charakterze plastycznym i edukacyjnym.

Odrobina historii

Pierwsze wzmianki o zamku pochodzą z 1348 roku. Do ok. 1396 roku zamek był własnością królewska. W tymże roku dostaje go rycerz Klemens z Moskorzewa, który wsławił sie obroną zamku w Wilnie. Moskorzewscy przejmują nazwisko Kamienieccy, jako że zamek zbudowany jest na górze zwanej Kamieniec. Pierwszym hetmanem wielkim koronnym w historii Polski zostaje pan tego zamku Mikołaj Kamieniecki (1460-1515). W 1530 roku część zamku (zamek korczyński) odsprzedaje Kamieniecki Sewerynowi Bonerowi. Córkę Bonera poślubia syn wojewody lubelskiego Firleja i stąd Firlejowie stają się właścicielami tej części zamku. Zamek wysoki od roku 1599 do 1601 należy do Stadnickich, w 1601 nabywają go Skotniccy, którzy przebudowują dach na zamku wysokim i wody deszczowe odprowadzają Firlejom na dziedziniec, powoduje to wieloletni konflikt, który w efekcie kończy się małżeństwem zwaśnionych stron. Kolejnymi właścicielami są Stadniccy, Scypionowie del Campo, Kalinowscy i Jabłonowscy. Córka hrabiego Jabłonowskiego Zofia poślubia Aleksandra Fredrę, który  badając wniesione przez Zofie archiwum zamkowe trafia na dokumenty sądowe Firlejów i Skotnickich. Waśń ta staje się genezą dla najlepszej komedii Fredry "Zemsty". Córka Aleksandra Fredry wychodzi za mąż za hrabiego Szeptyckiego, siostra Aleksandra Fredry Cecylia poślubia hrabiego Jabłonowskiego, natomiast Starowieyski ich córkę Zofie i w ten sposób zamek wysoki przypada Starowieyskim a średni Szeptyckim. Zamek odwiedzili królowie: Kazimierz wielki, Władysław Jagiełło, Jan Kazimierz, król węgierski Zapolya. 

Bilety wstępu: 4,50/dorośli, 4 zł/ dzieci, 8 zł/zwiedzanie Zamku + wstęp do Sali tortur, 19 zł/organizacja warsztatów twórczych z ceramiki

Godziny otwarcia: 9.30 -  19.00

Obiekt sezonowy: otwarty od 15 kwietnia do 1 listopada (poza sezonem wyłącznie dla grup zorganizowanych po wcześniejszej rezerwacji)

Eventy

W sezonie organizowane są rodzinne warsztaty twórczego rękodzieła spektakle teatralne i koncerty. Informacje o wydarzeniach zamieszczane są na stronie www.zamekkamieniec.iq.pl, oraz na profilu facebook. Na terenie zamku działa letni teatr im Franciszka Starowieyskiego, oraz letnia galeria sztuki prezentująca twórczość lokalną. Organizowane są również rodzinne warsztaty ceramiczne. W pobliżu zamku stworzono liczne ścieżki dydaktyczne, oraz szlak na tzw. "Prządki" będący rezerwatem ścisłym.

Maj/wrzesień - biegi górskie, lipiec/sierpień - spektakle teatralne, warsztaty ceramiczne.

Szczegółowy terminarz dostępny jest na stronie www.

Galeria