Reputation Management

Muzeum Historyczne - Pałac w Dukli

Trakt Węgierski 5
38-450 Dukla
woj. podkarpackie
tel.: 13 43 300 85
muzeum@dukla.pl
www.muzeumdukla.pl

Zabytkowy zespół pałacowo-parkowy z II połowy XVIII wieku, w którym mieści się Muzeum, jest najokazalszym obiektem architektonicznym Dukli. W ciągu wieków budowla ta przechodziła trzy fazy gruntownej przebudowy. Około połowy XVI w. powstał tu zamek renesansowy, prawdopodobnie za sprawą ówczesnego dziedzica Dukli Jana Jordana herbu Trąby. W następnym stuleciu zamek popadł w ruinę. Dopiero w latach 1636 – 38 staraniem nowego właściciela, Franciszka Bernarda Mniszcha (brata carycy Maryny), został odbudowany w obrębie fortyfikacji bastionowej w typie włoskiego „palazzo in fortezza”. Pracami wykończeniowymi zajął się jego wnuk - Józef . Kolejny okres przebudowy wiąże się z ostatnim sukcesorem z linii dukielskiej Mniszchów - kasztelanem krakowskim Jerzym Augustem Wandalinem i jego żoną Marią Amalią z Brühlów (córką Henryka Brühla, ministra skarbu na dworze saskim). Mniszchowie, wzorując się na modzie francuskiej, przekształcili warownię w założenie pałacowo-parkowe, tworząc późnobarokową rezydencję magnacką w typie „entre cour et jardin”. W latach 1764 - 78 pałac należał do ważnych ośrodków życia kulturalnego i politycznego w ówczesnej Polsce. Po śmierci Jerzego i Amalii Mniszchów rezydencja przeszła w ręce Ossolińskich, następnie Stadnickich, a wreszcie Męcińskich. Po zniszczeniach pałacu wywołanych pożarem i pobytem wojsk rosyjskich, Cezar Męciński i jego syn Adam podjęli w 1875 roku prace budowlano - rekonstrukcyjne. Wprowadzone wówczas zmiany spowodowały zatarcie oryginalnych cech budowli. Męcińscy wzorując się na ogrodach angielskich, przeobrazili także park, nadając mu  naturalistyczny wygląd. W 1925 r. pałac przeszedł na własność Tarnowskich, po wojnie znacjonalizowany, w 2012 roku powrócił do rodziny Tarnowskich.

Muzeum Historyczne - Pałac w Dukli mieści się w zabytkowym środkowym budynku zespołu pałacowo - parkowego w Dukli. Wystawy stałe zajmują dwa piętra budynku. Na trzecim piętrze organizowane są wystawy czasowe zgodne z profilem działalności Muzeum. Z kolei na parterze znajduje się sala konferencyjna na około 100 osób.

Ceny biletów:

  • Bilet normalny - 6,00 zł;
  • Bilet ulgowy - 4,00 zł;
  • Przewodnik - 50,00 zł.

Osoby chcące skorzystać z usług przewodnika proszone są o wcześniejszy kontakt telefoniczny.

 

Godziny otwarcia

Od wtorku do niedzieli:

październik - kwiecień 10:00 - 15:00;

maj oraz wrzesień 10:00 - 16:30;

czerwiec - lipiec 10:00 - 17:30.

W poniedziałki muzeum czynne po wcześniejszym uzgodnieniu.

 

Wystawy stałe:

1. Z dziejów Dukli i dukielskiego zespołu pałacowo - parkowego

2. Wystawy militarne:

- Na kierunku dukielskim - działania operacji karpackiej i gorlickiej XII 1914 r. - V 1915 r.; Józef Piłsudski. Życie i działalność na tle polskiego czynu zbrojnego i niepodległościowego w latach 1914 - 1920;

- Wrzesień 1939 roku na Przełęczy Dukielskiej i w Dukli;

- Monte Cassino. 2 Korpus Polski gen. W. Andersa;

- Operacja karpacko - dukielska 8 IX - 30 XI 1944 r.;

- Uzbrojenie i wyposażenie wojsk walczących w Karpatach w latach 1944 – 1945;

- Inspektorat ZWZ - AK “Joachim” Jasło - Krosno - Brzozów - Sanok jako siła zbrojna polskiego państwa podziemnego na Podkarpaciu w latach 1939 - 1944.

3. Skansen broni ciężkiej na dziedzińcu Muzeum

 

Galeria