Reputation Management

Plan Szkoleń Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle

Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle,
prowadzi program szkoleniowy dla Ukraińców poszukujących pracy i chcących zdobyć nową specjalizację.