Reputation Management

Fundacja SLOW BESKID w ramach programu „Wzmacniamy Europę SPLOTowymi wartościami-etap II”

Fundacja SLOW BESKID w ramach programu „Wzmacniamy Europę SPLOTowymi wartościami-etap II”

realizuje projekt „Cykl spotkań informujących o zapisach zawartych w Karcie Praw Podstawowych
dla osób uchodźczych z Ukrainy, które deklarują chęć pobytu stałego w Polsce”.
Cykl 12-14 spotkań będzie realizowany od grudnia 2023 do czerwca 2024 w świetlicy środowiskowej
Fundacji w Jaśle przy ul. W. Pola 41.

W spotkaniach będzie można również uczestniczyć w formie konferencji on-line (po uprzedniej rejestracji
w programie).
Tematyka planowanych spotkań:


       * prawa uchodźców i przesiedleńców na terytorium UE (w tym zagadnienia pobytu czasowego,
          stałego, uzyskiwania obywatelstwa),
       * prawo mieszkaniowe i rynek nieruchomości (umowy zakupu i najmu nieruchomości),
       * uruchamianie i prowadzenie działalności gospodarczej w UE i w Polsce,
       * prawa pracy i narzędzia aktywizacyjne na polskim rynku pracy,
       * ubezpieczenia społeczne (ZUS),
       * system opieki zdrowotnej (NFZ i prywatna służba zdrowia),
       * prawo podatkowe (podatek PIT, VAT w Polsce),
       * prawa osób niepełnosprawnych i seniorów,
       * system edukacyjny w Polsce,
       * prawa konsumenckie w UE,
       * ochrona danych osobowych w UE,
       * prawo rodzinne w Polsce

Zapraszamy wszystkie osoby dorosłe (ukończone 18 lat, ze statusem UKR) – w czasie spotkań swoją
wiedzą będą się dzielić specjaliści praktycy. Pierwsza część spotkania będzie prezentacją zagadnienia, zaś
druga część to będzie czas na bezpośrednią rozmowę ze specjalistą, zadawanie pytań, warsztaty.

Pierwsze spotkanie na temat zagadnień prawa i rynku nieruchomości odbędzie się w czwartek
7.12.2023 o godz. 18:00. Ramowe kalendarium spotkań wkrótce.

Do uczestnictwa w spotkaniach niezbędna jest rejestracja w programie (jednorazowo na cały cykl
spotkań). Można to zrobić osobiście przed każdym spotkaniem w biurze Fundacji przy świetlicy w Jaśle
lub wypełniając on-line poniższy formularz.

Formularz Rejestracyjny

Kalendarz spotkań :