Reputation Management

Spotkanie z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości Polski


VI Międzynarodowy Konkurs Win Carpatia Vini Kombornia 2018W dniach 8-12.11.2018 roku wiceprezes Małgorzata Hałkowska jako przedstawiciel Fundacji Slowbeskid uczestniczyła w uroczystych obchodach 100-lecia Odzyskania Niepodległości Polski organizowanych przez Konsulat RP w Charkowie, a także przez naszych wieloletnich przyjaciół z Energodarskiego Klubu Kultury Polskiej im. Henryka Sienkiewicza oraz Stowarzyszenia Kultury Polskiej im. Jana Pawła II w Zaporożu.


W pierwszych dniach wizyty M. Hałkowska odwiedziła Energodar, gdzie była gościem honorowym Koncertu Niepodległości, przygotowanym przez fantastyczną polonijna społeczność Klubu im.Henryka Sienkiewicza. W czasie wizyty Pani Prezes została również poproszona o poprowadzenie wspólnego śpiewania hymnu narodowego, które za pomocą informatycznego telemostu połączyło młodzież polonijną Energodaru z zaprzyjaźnioną młodzieżą z Krosna:

Pani Prezes odbyła też spotkanie z energodarską młodzieżą, w trakcie którego odpowiadała na pytania związane z Polską, z jej tradycjami, z życiem codziennym w naszej Ojczyźnie - przyszło nawet rozwiązać problem: na jakie ramię poczet sztandarowy ma zakładać szarfę w barwach narodowych ;-)
W trakcie tej wizyty odbyło się również oficjalne spotkanie Pani Prezes Małgorzaty Hałkowskiej i Pani Prezes Klubu Kultury Polskiej Ludmiły Kostuszewicz z merem miasta Energodar Panem Pawłem Muzyką na temat historii i przyszłości wspólnych działań Fundacji Slowbeskid i Energodarskiej Diaspory Polonijnej a także o możliwości nawiązania bliskiej współpracy pomiędzy miastem Energodar i miastem Krosno i współtworzeniu tych więzi poprzez działania Fundacji Slowbeskid.

Drugim etapem wizyty był pobyt w Zaporożu na zaproszenie Stowarzyszenia Kultury Polskiej im Jana Pawła II przy Katedrze p.w. Boga Ojca Miłosiernego. Niezwykle intensywny program wizyty rozpoczął się od inaugurownia przez Panią Prezes M. Hałkowską konkursu poetyckiego w ramach festiwalu PROZart. W ramach konkursu oceniano przygotowany przez uczestników fragment polskiej poezji, zarówno w formie recytacji, jak i wcześniej przygotowanej ilustracji malarskiej.

Następnie Pani Prezes uroczyście otworzyła wspaniały festiwal twórczości artystycznej dzieci i młodzieży "CHORTYCIA - SERCE EUROPY", na którym swoje osiągnięcia prezentuje również młodzież polonijna. Warto dodać, że grupę organizatorów tego jednego z największych wydarzeń artystycznych Zaporoża tworzą w większości członkowie stowarzyszeń i klubów polonijnych. Jako honorowy gość festiwalu Pani prezes została obdarowana wspaniałym, tradycyjnym korowajem. W rewanżu wraz z z artystami odśpiewała równie tradycyjna pieśń "Hej, Sokoły" ;-)

Głównym akcentem obchodów był uroczysty koncert artystów Opery Warszawskiej i Orkiestry Symfonicznej w Zaporożu, zorganizowany przez Konsula RP w Charkowie. W trakcie koncertu artyści brawurowo wykonali zarówno arie z klasycznego repertuaru oper polskich kompozytorów, jak i wiele popularnych utworów operetkowych - wspaniały nastrój koncertu publiczność doceniła wielominutową owacją na stojąco. Po pięknym koncercie w gmachu Filharmonii Zaporoskiej odbył się również raut , w którym udział wzięli gospodarze - konsul Generalny RP na Wschodnią Ukrainę pan Janusz Jabłoński, konsul Jan Zdanowski, ksiądz biskup Jan Sobiło, artyści Opery Warszawskiej, Dyrektor Filharmonii Zaporoskiej i prezesi klubów i stowarzyszeń polonijnych z całej wschodniej Ukrainy.

Ostatni dzień wizyty rozpoczął się uroczystą mszą świętą, celebrowaną przez księdza biskupa Jana Sobiłę w Sankuarium Boga Ojca Miłosiernego. Kolejnym punktem programu było złożenie kwiatów pod Pomnikiem "Golgota Wschodu", które w tym miejscu ma szczególną wymowę...

Pani Prezes została także zaproszona na Konferencję Prezesów Ośrodków Polonijnych, organizowaną dorocznie przez Konsulat RP w Charkowie. W trakcie konferencji przedstawiane były problemy i potrzeby środowisk polonijnych, co dało możliwość lepszego zrozumienia i pragmatycznego planowania działań Fundacji na rzecz tych środowisk w roku 2019. Pani Prezes zabrała także głos na konferencji zachęcając środowiska polonijne do większej aktywności w pozyskiwaniu partnerów wśród polskich NGO. Jednocześnie zaakcentował gotowość Fundacji Slowbeskid do podjęcia szerszej współpracy ze wschodnioukraińską Polonią. Ta deklaracja spotkała się z szybką reakcją wielu środowisk, których przedstawiciele już po zakończeniu konferencji kontaktowali się z Fundacją, a wynikiem tych kontaktów będą kolejne projekty i działania Fundacji na rzecz Polonii ukraińskiej w 2019 roku.
Warto wspomnieć, że Prezes Hałkowska była jedynym oficjalnym gościem, jaki przyjechał na te uroczystości z Polski. Zaproszeń wystosowano więcej...
Doświadczenie świętowania 100-lecia Odzyskania Przez Polskę Niepodległości wraz z polonijnymi społecznościami dalekiej wschodniej Ukrainy to wielki zaszczyt i radość. Nie można się oprzeć wrażeniu, że to właśnie w takich społecznościach polskość pojmowana i praktykowana jest najpiękniej. Nie jako butny nacjonalizm, nie jako komercyjne strojenie się w bialo-czerwone. Tam polskość to jedność z rodziną, tradycją, kulturą i historią. Polskość na Wschodniej Ukrainie to poczucie WOLNOŚCI.