Reputation Management

VI Międzynarodowy Konkurs Win "Carpatia Vini" Kombornia 2018

                                                                                                                  Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w VI Międzynarodowym Konkursie Win "Carpatia Vini 2018" Kombornia 2018, organizowanym przez Stowarzyszenie Winiarzy Podkarpacia, Fundację Slow Beskid oraz RSF z o.o.

 Jest on dedykowany producentom oraz dystrybutorom wina.

VI Międzynarodowy Konkurs Win Carpatia Vini Kombornia 2018

 

 

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w 

VI Międzynarodowym Konkursie Win

                "Carpatia Vini"
            Kombornia 2018

dedykowanym producentom oraz dystrybutorom wina. 


Pierwsze dwa konkursy odbyły się w Boguchwale, kolejne trzy w Łańcucie. Obecna edycja na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Stowarzyszeniem Winiarzy Podkarpacia, Fundacją Slow Beskid oraz RSF Sp. z o.o. będzie miała miejsce w Dworze Kombornia.

 

Podczas naszego konkursu winiarskiego wracamy także do roli edukacyjnej tego przedsięwzięcia.
W trakcie obrad profesjonalnego jury równolegle wina będą oceniać komisje złożone z naszych
winiarzy, w rezultacie będziemy mogli porównać te oceny. Liczymy na to, że w niedługim czasie
wyłonimy z naszego grona grupę własnych jurorów o odpowiednich predyspozycjach do sędziowania.
W ten sposób pogłębimy wiedzę o winach z różnych stron Europy.

 

 

Podczas VI Międzynarodowego Konkurs Win 
"Carpatia Vini" 
Kombornia 2018

oceniać będą między innymi:

Tomasz KoleckiPrzewodniczący Jury - Polska
Mistrz Polski Sommelierów w latach 2007 - 2010, wiceprezydent Stowarzyszenia Sommelierów Polskich, uczestnik finałów Mistrzostw Europy i Świata w Sofii, Santiago de Chile, Strasburgu oraz Tokio. Przewodniczący Komisji Dydaktycznej SSP, ASI Diploma International. Szef Jury i arbiter m.in. Mistrzostw Polski Sommelierów, Coupe Georges Baptiste, Baltic Sommelier Cup, Young Sommeliers European Cup, Konkursu Win Polskich Jasło, Grand Prix Magazynu Wino, ITQI Bruksela, IWSC i wielu innych. Felietonista m.in. Pulsu Biznesu, Horeca.pl. Autor kart win, w tym nagradzanych przez magazyn Wine Spectator.

Bożena Czynciel - Polska
Właściciel Restauracji Winiarni Klimaty Południa, członkini Stowarzyszenia Kobiety i Wino. Prowadzi degustacje, sędzia konkursów winiarskich.

Peter Mihalko - Słowacja
Właściciel Barko Vinum prowadzącej dwie winnice Viničná hora i Gečova. Prowadzi degustacje, sędzia konkursów winiarskich.

Richard Horcsik - Węgry
Winiarz, prowadzi winnicę „Tokaj Portius Pince”. Sędzia konkursów winiarskich.

Tomasz Stójewski
Aktualnie sommelier winnicy Dwie Granice w Przysiekach koło Jasła, gdzie zdobył wieloletnie doświadczenie praktyczne i na co dzień obsługuje grupy enoturystów. Profesjonalny kurs sommelierski uprawniający do pracy w kraju i zagranicą kończył w Warszawie w Międzynarodowej Szkole Barmanów i Sommelierów pod okiem Mistrza Polski Sommelierów Andrzeja Strzelczyka.

László Szilágyi - Węgry
Winiarz, prowadzi winnicę „Szilágyi Winery & Wine House”. Sędzia konkursów winiarskich.

Mikołaj Skotniczny - Polska
Prezes Fundacji Enocarpathian, prowadzi degustacje w Salonie Win Karpackich, importer wina, sędzia konkursów winiarskich. Absolwent kursu Wine&Spirit Education Trust.

Małgorzata Hałkowska - Polska
Wiceprezes Fundacji Słow Beskid, sędzia konkursów winiarskich. Absolwent kursu Wine&Spirit Education Trust.

 

Szczegóły dotyczące konkursu znajdziecie Państwo w regulaminie poniżej.
Wypełniony formularz oraz próbki win należy dostarczyć do dnia 05.09.2018r. na adres organizatora.
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie!

                                          

 

 

Patron honorowy VI Międzynarodowego Konkursu Win "Carpatia Vini" Kombornia 2018:

- Jan Krzysztof Ardanowski, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi    

                                                            
                  
 

 Patronat honorowy - dokument

Partnerami VI Międzynarodowego Konkursu Win "Carpatia Vini" Kombornia 2018 są:
-  Województwo Podkarpackie

                                                       


- Stowarzyszenie Euroregion Karpacki  

 

                                              

 

 

REGULAMIN KONKURSU                                                                                                                                                                                                                                                   

Informacje ogólne:

Organizatorem Konkursu są :

1. Stowarzyszenie Winiarzy Podkarpacia
2. Fundacja Slow Beskid
3. RSF Sp. z o.o.

Ogłoszenie wyników oraz wysłanie informacji dla laureatów odbędzie się dnia 12.09.2018 w Dworze Kombornia.
Organizator ma prawo zmienić daty Konkursu.

Warunki przystąpienia do Konkursu:

W Konkursie mogą wziąć udział producenci wina oraz dystrybutorzy.

Prawo uczestnictwa w Konkursie nabywa się poprzez łączne spełnienie następujących warunków:

- doręczenie na adres Organizatora, w terminie do dnia 05.09.2018 r. prawidłowo wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia, której wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. Na kopercie należy zamieścić dopisek: „ Konkurs win 2018”,

- doręczenie na adres Organizatora czterech próbek wina zabutelkowanych w szklanych butelkach o pojemności butelki nie mniejszej niż 0,5 l w terminie do 05.09.2018 r. Próbki powinny zostać oznaczone poprzez zamieszczenie na nich etykiet zawierających następujące dane:

-  nazwę i rocznik wina
-  nazwę producenta
-  określenie kategorii wina według kategorii:
• A1 – wina białe wytrawne
• A2 – wina białe półwytrawne
• A3 – wina białe półsłodkie
• B – wina musujące
• C1 – wina różowe wytrawne
• C2 – wina różowe półwytrawne
• C3 – wina różowe półsłodkie
• D – wina czerwone
• E – wina słodkie i likierowe

Próbki nieoznaczone lub niewłaściwie oznaczone nie zostaną dopuszczone do Konkursu. Próbki przechodzą na własność Organizatora Konkursu. Istnieje możliwość zgłoszenia próbki w więcej niż jednej kategorii.

Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do uzyskania świadczeń stanowiących nagrodę, nie można przenosić na inne osoby.


Jury, ocena wina oraz kryteria przyznawania medali:

Próbki wina, podzielone według odpowiednich kategorii, ocenia Jury Konkursowe składające się z osób:
W skład Jury Konkursowego wchodzą: przedstawiciel Organizatora oraz niezależni sędziowie, nie związani z producentami ani importerami wina, którzy biorą udział w Konkursie.
Kategorie win:
• A1 – wina białe wytrawne
• A2 – wina białe półwytrawne
• A3 – wina białe półsłodkie
• B – wina musujące
• C1 – wina różowe wytrawne
• C2 – wina różowe półwytrawne
• C3 – wina różowe półsłodkie
• D – wina czerwone
• E – wina słodkie i likierowe

Każdy członek Jury ocenia wina w skali 0-100 pkt. Ostateczna ocena danej próbki stanowi średnią wszystkich ocen przyznanych przez Jurorów. Nie więcej jak 30% wszystkich win, które otrzymały najwyższą liczbę punktów zostaje nagrodzonych medalami:
- Złoty Medal – 10% win z najwyższym wynikiem.
- Srebrny Medal – 10% win z najwyższym wynikiem (następny w kolejności, po winach,które zdobyły Medal Złoty),
- Brązowy Medal – 10% win z najwyższym wynikiem (następny w kolejności, po winach, które zdobyły Medal Złoty lub Srebrny).
- Ustala się minimalny próg 75 pkt. Dla wina medalowego

Degustacja wina przeprowadzona jest w ciemno.

Jury ocenia wina na podstawie kryteriów oceny i systemu punktacji zawartych w kartach degustacyjnych.

Wypełnione formularze są archiwizowane przez okres minimum 2 lat i stanowią trwały zasób Konkursu.

Ogłoszenie wyników nastąpi dnia 12.09.2018r.

Do publicznej wiadomości zostaną podane miejsca medalowe wraz z punktacją, pozostali uczestnicy otrzymują wyniki na życzenie.

Jury może nie przyznać medalu w danej kategorii.

Jury może przyznać nagrody specjalne i dodatkowe wyróżnienia.

Jury jest uprawnione do wykluczenia próbki win z Konkursu, po merytorycznym uzasadnieniu.

O wykluczeniu Komisja Konkursowa powiadamia bez zbędnej zwłoki Organizatora Konkursu. Zawiadomienie następuje w formie pisemnej i jest archiwizowane przez okres minimum 2 lat.

Obrady Jury są niejawne a decyzje ostateczne.

Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora oraz przesłane prasie i organizacjom branżowym przy zachowaniu zasad ustawowych.

Uczestnicy, których wina zostaną wyróżnione medalami Konkursu mogą zamieszczać w materiałach promocyjnych informacje o wyróżnieniu oraz graficzny wizerunek medalu.

Nagrodzeni uczestnicy mogą dokonać zakupu nalepek na butelki z wizerunkiem medalu, zgodnie z cennikiem podanym przez Organizatora.

Nagrodzeni uczestnicy otrzymują dyplomy dla każdego nagrodzonego wina.

Nieodebrane nagrody zostaną wysłane na pisemny wniosek uczestnika, po pokryciu kosztów przesyłki.

Postanowienia końcowe:

Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają zachowania formy pisemnej.

Regulamin zostanie podany do wiadomości na stronie internetowej Organizatora.

Organizator jest uprawniony do odwołania, zmiany terminu, wydłużenia lub skrócenia czasu trwania Konkursu lub zmiany nazwy konkursu w każdym czasie.

Zamówienia nalepek z wizerunkiem medalu należy zgłaszać w terminie do 30 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu.

Zgłoszenie win do konkursu jest bezpłatne.Pliki do pobrania:

 

Karta zgłoszeniowa

Krata zgłoszeniowa - wersja do edycji

Submission form

Submission form - to edit

 

 

Regulamin konkursu

Contes rules