Reputation Management

Kolejny projekt za nami!

W czerwcu 2018  Fundacja SLOW BESKID prowadziła działania w ramach projektu "Wsparcie nauki języka polskiego wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w ramach działalności Domu Polonii na Wschodzie z siedziba w Charkowie oraz Klubu Kultury Polskiej im. Henryka Sienkiewicza w Energodarze", dofinansowanego z dotacji Senatu Rzeczpospolitej Polskiej. Projekt przewidywał organizację konkursów wiedzy o Polsce wśród dzieci i młodzieży polonijnej, skupionej w dwóch aktywnych ośrodkach polonijnych na Wschodzie Ukrainy.

Młodsze dzieci zmagały się w grupach z zadaniami praktycznymi, jak choćby ułożenie na czas z puzzli polskich symboli narodowych, czy odnalezienie w rozsypance par polskich słów-antonimów. Był także punktowany quiz z wiedzy o Polsce oraz konkurs plastyczny. Starsza młodzież musiała zmierzyć się z naprawdę trudnym zestawem pytań, dotyczących zarówno historii Polski, jak i wiedzy o dniu dzisiejszym naszej Ojczyzny. Były też zadania językowe. W trakcie konkursu polonijne dzieci i młodzież prezentowali swoje osiągnięcia artystyczne - wzruszająco śpiewali solo i w zespołach polskie piosenki, zarówno te dawne, tradycyjnie śpiewane w czasie polskich biesiad, jak i zupełnie współczesne utwory polskich artystów estradowych.

Finałem konkursu było uhonorowanie nagrodami oraz słodki bankiet. Nagrody i dyplomy otrzymali wszyscy uczestnicy. Niezwykle miło było uczestniczyć w tym święcie polskości na dalekich kresach i dostrzegać, jak wielką wartością dla tych młodych ludzi jest świadomość przynależności do narodu polskiego. To wartość, która w charkowskim środowisku polonijnym nie jest banałem, ale pielęgnowanym skarbem. Dzieci i młodzież brawurowo potwierdziły swoją wiedzę o Ojczyźnie przodków i swoje gorące ku niej emocje. Impreza zakończyła się słodkim bankietem, w trakcie którego przedstawicielka naszej Fundacji miała ogromną przyjemność prowadzić niezliczone rozmowy z członkami Domu Polonii na temat aktualnych wydarzeń w Polsce, ale także o możliwościach przesiedlenia się do Polski, podjęcia tam pracy i nauki, czy choćby wyjazdów turystycznych. Rozmawiano także o perspektywach współpracy pomiędzy Domem Polonii i Fundacją - dotychczasowe współdziałanie wykazało, że to partnerstwo aktywne i owocne i z pewnością należy je kontynuować poprzez kolejne wspólne projekty ku pożytkowi środowiska polonijnego Charkowa.

Energodarski Klub Kultury Polskiej im.Henryka Sienkiewicza to grupa wspaniałych polonofilów, których aktywność zachwyca wielowymiarowością i ogromną miłością do Polski i polskości we wszelkich jej aspektach. To środowisko, które poza praktyczną intensywną nauką języka polskiego i polskiej historii, tworzy niezwykłą atmosferę elitarności, przyjaźni, aktywności artystycznej i społecznej. Fundacja Slow Beskid od samego swojego zarania utrzymuje bliskie kontakty z energodarską diasporą polonijną, wspierając charytatywnie wakacyjne przyjazdy energodarskich dzieci polonijnych do Polski, wspomagając nawiązywanie kontaktów pomiędzy Klubem a podkarpackimi instytucjami kultury i oświaty na rzecz ułatwiania młodym Polakom ze wschodniej Ukrainy podejmowanie nauki w podkarpackich szkołach czy wymiany pomiędzy instytucjami kulturalnymi Energodaru i Podkarpacia.

W tym roku jedną z form tej współpracy była wspólna organizacja konkursu wiedzy o Polsce "Polska to MY" dla młodzieży polonijnej z energodarskiego klubu. Zmagania konkursowe odbyły się w pięknej sali widowiskowej Domu Kultury w Energodarze w dniu 2.06.2018r, a zatem jeszcze w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Dziecka. Wspaniałym tłem dla tego wydarzenia jest również jubileusz 100-lecia niepodległości Polski, który dla środowisk polonijnych jest szczególnie znaczący.

Konkurs zaplanowany został jako wydarzenie dwudniowe - pierwszego dnia odbyła się uroczysta inauguracja, uświetniona obecnością mera miasta Energodaru, Pana Pawła Muzyki, który wraz z wiceprezes Fundacji Slow Beskid p. M.Hałkowską uroczyście rozpoczęli wydarzenie. W czasie konkursu w technologii internetowego telemostu połączył się z uczestnikami i organizatorami konkursu Pan Senator Artur Warzocha, zastępca przewodniczącego senackiej Komisji do Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą. W długiej i serdecznej rozmowie Pan Senator wyraził swoją wielką aprobatę dla idei organizacji konkursu oraz wysoko ocenił jakość współpracy pomiędzy energodarskim Klubem im. H.Sienkiewicza i Fundacją Slow Beskid deklarując jednocześnie wsparcie dla kolejnych wspólnych działań tych partnerskich organizacji. Dodać należy, że Pan Senator A. Warzocha był już wcześniej gościem energodarskiego klubu i od dawna interesuje się i wspiera jego działalność - tym cenniejsza jego bardzo pozytywna ocena partnerskiego działania Fundacji Slow Beskid.

Podobnie jak w Charkowie zmagania konkursowe odbywały się w grupach wiekowych - młodsze dzieci rozwiązywały łamigłówki, rebusy, układały puzzle i odpowiadały na testowe pytania związane z polskimi symbolami narodowymi, geografią i historią ojczystą. Młodzież łamała sobie głowy nad podchwytliwymi pytaniami testu, a potem z ogromną energią zmagała się z zadaniami zespołowymi - ot choćby ułożenie odpowiedzi na zadane pytanie z liter, przypiętych do pleców koszulek każdego z zespołów. Było merytorycznie, było trudno i było wesoło. Rywalizacja zespołów odbywała się przy gromkim aplauzie zgromadzonej na widowni dorosłej części członków Energodarskiego Klubu Kultury Polskiej. W sumie w pierwszym dniu wydarzenia uczestniczyło wraz z uczestnikami konkursu i organizatorami ok. 250 osób!

Na zakończenie konkursu wręczono uczestnikom nagrody i dyplomy - wszyscy z entuzjazmem prezentowali otrzymane koszulki i gadżety z polskimi symbolami narodowymi i hasłem konkursu "Polska to MY!".

Finałem dnia był piękny koncert piosenek polskich,wykonywanych przez grupy i solistów, doskonalących sztukę wokalną w sekcji Energodarskiego Klubu Kultury Polskiej. Trudno było nie uronić łzy wzruszenia, kiedy para młodych ludzi z ogromnymi emocjami i przepiękną polszczyzną zaśpiewała "Dumkę na dwa serca"... jakże inaczej i znacząco w ich głosach brzmiały ostatnie słowa tej piosenki "My wpatrzeni, zasłuchani, Tak współcześni aż do granic...".  Oni wciąż są "za granicą", ale te młode serca biją bardzo po polsku!

Po oficjalnym zakończeniu konkursu odbył się jeszcze poczęstunek dla uczestników i organizatorów, w czasie którego nie było końca  wspomnieniom z dwóch lat wspólnych projektów, wyjazdów, odwiedzin i rozmowom o planach na przyszłość.

Kolejny dzień - niedziela 3.06.2018 był dniem fantastycznego pikniku, który przy współudziale Fundacji Slow Beskid zorganizował Energodarski Klub dla dzieci i młodzieży - w przepięknym miejskim parku w Energodarze do późnego wieczora polonijna młodzież, ubrana w stroje w klimatach Dzieci Kwiatów z lat '60, bawiła się w ramach zawodów terenowych (na kształt naszych harcerskich biegów patrolowych z zadaniami do wykonania na punktach patrolowych - tu zadania oczywiście miały polską tematykę). Wieczór przy piknikowym stole był kolejną nagrodą dla uczestników konkursu i ekipy organizacyjnej konkursu, która w pełni zasłużyła na ten skromny gest podziękowania za wspaniale wykonaną pracę.