Reputation Management

Są środki na pomoc Polakom ze wschodu!

Fundacja Slow Beskid od początku trwania konfliktu na Ukrainie, zajmuje się pomocą Polakom ze wschodu.  Obecnie dzięki współpracy z Fundacją "Pomoc Polakom na Wschodzie" możliwe do pozyskania są środki finansowe.
Są jednak wytyczne - sprawdźcie!

Należy wypełnić dokumenty i odesłać najszybciej jak to możliwe na adres fundacji Slow Beskid

Fundacja Slow Beskid
Kombornia 1, 38-420 Korczyna


Wnioski i pełnie informacje do zapoznania się wnioskodawcy znajdują się w załącznikach pod tym artykułem

Wniosek na dodatkowe formy wsparcia

Informacja Slow Beskid

Dodatkowe pytania należy kierować na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Pomoc Polakom z Ukrainy

Projekt „Pomoc Polakom z Ukrainy” finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za Granicą 2022 jest skierowany do Polaków, posiadaczy Karty Polaka i członków ich najbliższej rodziny z Ukrainy, którzy znaleźli się Polsce od dnia 24.02.2022 r. z powodu działań wojennych

Z pomocy mogą skorzystać:

 • Posiadacze KARTY POLAKA oraz członkowie ich najbliższej rodziny obejmującej współmałżonka, wstępnych i zstępnych
 • Osoby, które posiadały KARTĘ POLAKA, natomiast utraciła ona ważność z powodu uzyskania zezwolenia na pobyt stały na terytorium RP lub polskiego obywatelstwa,  a także członkowie ich najbliższej rodziny: współmałżonek, wstępni (rodzice, dziadkowie) oraz zstępni (dzieci, wnukowie)
 • Obywatele polscy posiadający stałe miejsce zamieszkania na Ukrainie (zameldowanie), a także członkowie ich najbliższej rodziny: współmałżonek, wstępni (rodzice, dziadkowie oraz zstępni (dzieci, wnukowie)
 • Osoby posiadające decyzje o zakwalifikowaniu do wydania wizy repatriacyjnej lub decyzję o stwierdzeniu polskiego pochodzenia, a także członkowie ich najbliższej rodziny: współmałżonek, wstępni (rodzice, dziadkowie) oraz zstępni (dzieci, wnukowie)
 • Warunkiem łącznym we wszystkich wymienionych przypadkach dla każdego beneficjenta z osobna jest fakt przybycia na terytoriom Rzeczypospolitej z powodu działań wojennych prowadzonych na terenie Ukrainy od 24.02.2022 roku.

W ramach projektu zaplanowane są następujące formy wsparcia:

 • Wypłata jednorazowej zapomogi finansowej (osoba dorosła 1505,00 PLN, dziecko 752,50 PLN) – wypłata gotówką albo na konto.
 • Pokrycie kosztów pobytu i wyżywienia (limit do 2400,00 PLN na osobę).
 • Pokrycie kosztów transportu (przewóz ludzi, pomocy materialnej, dowóz osób do lekarza, etc.) w wysokości.
 • Pokrycie kosztów kursów języka polskiego dla osób dorosłych (kwota średnia na osobę wynosi 1280,00 PLN).
 • Pokrycie kosztów finansowych związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych (kursy doszkalające, kursy zawodowe, zmiany kwalifikacji zawodowych, kwota średnia na osobę wynosi 2000,00 PLN).
 • Pokrycie kosztów finansowych związanych z konsultacja specjalisty (lekarzy, prawników, tłumaczy przysięgłych, psychologów, kwota średnia na osobę wynosi 300,00 PLN).

Ze wszystkich form pomocy (zapomogapomoc specjalistów, kurs języka polskiego itd.) w ramach projektu „Pomoc Polakom z Ukrainy” skorzystać można jednorazowo za pośrednictwem jednej z trzech organizacji: Fundacji Wolność i Demokracja, Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie”, Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”.