Reputation Management

I Kongres Turystyki Regionu Beskid Niski

Beskid Niski i Pogórze jako regionalny produkt turystyczny, który połączy przedsiębiorców, polityków i organizacje pozarządowe? Pojawiła się możliwość, by tego dokonać.

6 czerwca 2016 o godzinie 14.00 w Centrum Konferencyjnym Dworu Kombornia odbył się I Kongres Turystyki Regionu Beskidu Niskiego i Pogórza organizowany przez Fundację Slow Beskid. Celem działań Fundacji jest koordynacja i integracja działań władz lokalnych, przedsiębiorstw oraz innych instytucji zaangażowanych w rozwój turystyki, a także tworzenie partnerstwa wokół wspólnej wizji rozwojowej i realizacja zadań DMO (destination marketing organization).

Podczas spotkania, w którym uczestniczyli m.in.: Senator RP Alicja Zając, Poseł na Sejm Bogdan Józef Rzońca, wicestarosta powiatu Krosno Adolf Kasprzyk, wiceburmistrz miasta Jasła Elwira Musiałowicz-Czech, przedstawiciele lokalnych władz, instytucji kulturalnych (muzea, Gminne i Miejskie Ośrodki Kultury), lokalnych inicjatyw społecznych oraz gestorzy turystyki zaprezentowano założenia Fundacji Slow Beskid opartej o filary marki Carpathia i zgodnej z jej wartościami, przedstawiono cele programu w aspekcie promocji regionu, sprzedaży oraz realizacji funkcji DMO.

Konferencja była okazją do wzajemnego poznania i zaprezentowania potencjału i możliwości podmiotów branży turystycznej, przybliżenia aktualnych działań i zamierzeń samorządów oraz Lokalnych Organizacji Turystycznych, Lokalnych Grup Działania, a także pozostałych organizacji społecznych w aspekcie stworzenia unikalnego produktu turystycznego, który byłby sygnowany i promowany pod marką SlowBeskid.

Dobrze skoordynowana współpraca tak wielu podmiotów ze sfery biznesu, polityki i lokalnych inicjatyw na rzecz turystyki, daje realną szansę poprawy koniunktury dla sektora turystyki w regionie Beskidu Niskiego i Pogórza.

Galeria