Reputation Management

Drewniany Kościół w Haczowie

Haczów 605
36-213 Haczów
woj. podkarpackie
tel.: 13 439-10-12
parafiahaczow@gmail.com
www.parafiahaczow.boo.pl

Niespełna 15 minut od Krosna znajduje się Kościół w Haczowie – największa i najstarsza w Europie drewniana świątynia o konstrukcji zrębowej, z bogatym wystrojem malarskim i rzeźbiarskim. Zbudowano ją z grubych belek bez użycia gwoździ i pokryto gontem. Pod względem konstrukcyjnym pozostał praktycznie niezmieniony. W XVII w. dobudowano do niego barokową wieżę oraz obiegające kościół soboty.

Wnętrze kościoła zdobi polichromia, której najstarsze fragmenty pochodzą z poł. XV wieku. Z dawnego wyposażenia kościoła zachowały się: późnobarokowy ołtarz główny z gotycką rzeźbą Matki Boskiej z Dzieciątkiem z XVI wieku, cztery ołtarze rokokowe z drugiej połowy XVIII wieku. W XVII-wiecznym ołtarzu kaplicy bocznej znajduje się kopia gotyckiej Piety – słynącej łaskami figury Matki Boskiej bolesnej z około 1400 roku. Według legend, gotycka pieta „przyszła wodą” rzeki Wisłok (zapewne w czasie powodzi) i zatrzymała się pod starym drewnianym haczowskim kościołem. Mieszkańcy umieścili figurkę w nowej świątyni, a w zamian za to otrzymali Boską opiekę.

W 2003 kościół został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, a 13.09 2006 znalazł się na monetach 2 i 20-złotowych wyemitowanych przez Narodowy Bank Polski.

W okresie ponad 22 lat przy starym kościele haczowskim wykonano następujące prace:
1. Ogrodzono kościół drewnianym stylowym ogrodzeniem.
2. Uzupełniono pokrycie gontowe i zakonserwowano 2 razy kościół i ogrodzenie na zewnątrz.
3. Przesunięto koryto rzeki Wisłok około 40 metrów, aby kościół nie zjeżdżał ze skarpy, na której jest zbudowany.
4. Odkrytą w 1955 roku XV -wieczną gotycką polichromię wewnątrz kościoła zakonserwowano.
5. Przeprowadzono remont i konserwację 6 barokowych ołtarzy.
6. Zrobiono instalację elektryczną, odgromową antypożarową i antywłamaniową.